Het probleem met het woord ‘Racisme’

Het probleem met het woord ‘Racisme’

Racisme is heel erg. Daar is iedereen het wel zo’n beetje over eens. Heel erg. Een racist is een heel slecht iemand. Heel slecht. Ook daar is iedereen het wel zo’n beetje over eens. Dat is er bij ons ingebrand. Alles wat racistisch is, is slecht. Heel slecht. Niemand vindt zichzelf dus racist.

In tegendeel. Dat is een label wat niemand opgeplakt wil krijgen. Want racisme is ‘heel slecht’. Ga maar eens naar een willekeurige verjaardag en wacht tot er een paar pilsjes zijn weggewerkt. Luister goed. Binnen niet al te lange tijd is er al iemand die verklaart zeker geen racist te zijn.

“Ik ben geen racist, maar…”

Waarna er meestal iets uit komt over vluchtelingen of andere ‘vreemden’ waar iets mee is. Maar dat is zeker niet racistisch, want “ik ben geen racist”. Racisme is heel slecht. Racisten zijn slechte mensen. Ik ben geen slecht mens, en dús geen racist.

Deze redenatie is het gevolg van het feit dat mensen niet meer nadenken over wat racisme nu eigenlijk wél is.

Van Dale:

ra·cis·me (het; o)

theorie die de superioriteit van een bep. ras verkondigt

discriminatie op grond van iemands ras

“Ik ben geen racist maar ik vind niet dat die buitenlanders hier onze banen mogen afpakken”

De spreker vindt dat geen racisme omdat hij of zij denkt ‘racisme is slecht en ik ben niet slecht dus ik ben geen racist’.

Terwijl racisme een eenvoudig te definiëren activiteit is. Behandel je een bepaalde groep anders vanwege ras, dan is dat racisme. Dit is geen quantummechanica. Dit is heel makkelijk vast te stellen.

Als de politie iemand verdenkt van crimineel gedrag enkel vanwege de huidskleur, dan is dat racisme, om maar een voorbeeld te noemen.

Maar omdat het gevoel en het waardeoordeel ‘racisme is slecht’ zo allesoverheersend is, is er geen discussie meer mogelijk. Het woord is zo groot en zo zwaar en zo negatief, dat niemand zich daar in herkent. Wie ‘racistisch’ genoemd wordt, wordt gevoelsmatig gelijkgesteld met nazi’s. Die reactie en die emotie maakt het onmogelijk om nog te praten over wat er daadwerkelijk gebeurt.

Het is echter heel simpel. Als je iemand anders behandelt vanwege zijn of haar ras, dan handel je racistisch.

Nu zou het zomaar kunnen zijn dat je er oprecht van overtuigd bent dat je mensen met een andere huidskleur anders mag behandelen. Want daar heb je allerlei redenen voor. Dat verandert echter niets aan het feit dat je racistisch handelt. 

Wie racisme echt slecht vindt, probeert zo min mogelijk racistisch te zijn. Opnieuw: dit is geen quantummechanica.

Als je er echter achter komt dat je werkelijk gelooft dat bepaalde groepen anders behandeld mogen worden enkel vanwege hun afkomst, dan ben je inderdaad racist. Welk waardeoordeel je daar verder aan geeft, is aan jou.

Andere definitie

Van Dale:

voet·bal·ler (de; m,v; meervoud: voetballers)

iem. die voetbalt

“Ik ben geen voetballer, maar ik sta wel elk weekend op een grasveld met 21 anderen terwijl ik de spelregels van voetbal volg en probeer een bal in het doel van de tegenstander te trappen”

 

Reageren is niet mogelijk.