Beren

Er zijn momenten dat ik het even niet meer weet. Als het schrijven van een nieuw boek even niet helemaal gaat zoals het moet. Dan komt er iets als dit uit mijn vingers: Er waren eens drie beren. Ze woonden in een mooi vrijstaand huis in het midden van het bos, wat voor beren zeer ongebruikelijk was. Beren hebben over het algemeen de voorkeur voor de binnenstad. Dat heeft te …

Sterrenwichelaars

Volgens nrc.next zijn er heel wat bedrijven die tegenwoordig astrologen(!) inhuren om hen te helpen belangrijke beslissingen te maken. Ik las dit met opengevallen kaak. Astrologen. Astrologie. Er zijn dus managers en directieleden die de beslissing of Jan Pieterse van de afdeling verkoop, divisie Oost, al dan niet een vast contract krijgt laten afhangen van iemand die beweert dat de positie die de Aarde inneemt ten opzichte van de zon, …