Sterrenwichelaars

Volgens nrc.next zijn er heel wat bedrijven die tegenwoordig astrologen(!) inhuren om hen te helpen belangrijke beslissingen te maken. Ik las dit met opengevallen kaak. Astrologen. Astrologie. Er zijn dus managers en directieleden die de beslissing of Jan Pieterse van de afdeling verkoop, divisie Oost, al dan niet een vast contract krijgt laten afhangen van iemand die beweert dat de positie die de Aarde inneemt ten opzichte van de zon, …