De Christenproblematiek

De Christenproblematiek

Wie was er verbaasd toen Buma weigerde te ontkennen dat hij Islam een tweederangs godsdienst vond? Tja. Buma is Christen. En Christenen hebben nou eenmaal allemaal een hekel aan de Islam. Dat heeft te maken met hun cultuur en hun geloof. Christenen staan er om bekend dat ze andere religies fel en hardhandig aanvallen. Christenen zijn allemaal zeer intolerant tegen anders-denkenden.

Neem bijvoorbeeld Pat Robertson, de dominee uit de VS, die het Hindoeïsme ‘satanisch’ noemde. Verder terug vinden we Maarten Luther: “Waar je een echte Jood ziet kun je met een goed geweten een kruis slaan en openlijk en naar waarheid zeggen: daar gaat de duivel in eigen persoon.”

In Nederland hebben we Buma, die weigert toe te geven dat Islam gelijkwaardig is aan het Christendom, de Christenunie die Islam ‘onkruid’ noemde, en SGP-er Van der Staaij die stelt dat ‘Islam wel degelijk een bedreiging is’.

Het is dus duidelijk dat alle Christenen dat vinden. Er zijn ook geen Christenen die er afstand van nemen. Ze zijn stil na dit soort uitspraken. Ze houden hun mond als de fundamentalistisch-Christelijke Ku Klux Klan zich roert in de VS. Ze spreken zich niet uit tegen het vernielen van Joodse begraafplaatsen, en vinden het prima als de ruiten van moskeeën worden ingegooid.

Jahaa, dit is de botte-bijlmethode. Nee, natuurlijk denk ik niet dat ieder mens dat zich Christen noemt, zo denkt. Het is absurd om een hele bevolkingsgroep aan te spreken op de excessen.

Welke gek haalt het immers in zijn hoofd om een hele religie aan te vallen op basis van de daden en uitspraken van enkele extremisten?

Reageren is niet mogelijk.